Find mere om Kapitelinstruktionslogen Hans Tausen på Den Danske Frimurerordens hjemmeside:

www.ddfo.dk/viborg/taus/

Du kan sende mail til embedskredsen på følgende adresser:

Embede

E-mail adresse

Ordførende Broder 

 ob@kapil-hans-tausen.dk

Deputerede Broder 

 db@kapil-hans-tausen.dk

Første Bevogtende Broder 

 fbb@kapil-hans-tausen.dk

Anden Bevogtende Broder 

 abb@kapil-hans-tausen.dk

Taler 

 t@kapil-hans-tausen.dk

Ceremonimester 

 cm@kapil-hans-tausen.dk

Sekretær 

 s@kapil-hans-tausen.dk

Skatmester 

 skm@kapil-hans-tausen.dk

Bannerfører 

 bf@kapil-hans-tausen.dk

Vagtmester 

vm@kapil-hans-tausen.dk

Musikdirektør 

md@kapil-hans-tausen.dk

Alle embedsmænd 

 styrelsen@kapil-hans-tausen.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuel henvendelse vdrørende dette domæne til: ob@kapil-hans-tausen.dk